KOOLITUSED

Õpilasesinduse roll koolielus

KIRJELDUS: Paljudes koolides luuakse erinevaid õpilasühinguid ja -organisatsioone. Sealhulgas ei puudu enamikest koolidest ka õpilasesindus. Õpilasesinduse liikmed vahetuvad aeg-ajalt ja pideva arengu tõhustamiseks on vaja kindlat teadmist õpilasesinduse vajalikkusest koolielus. Koolituse käigus räägime organisatsiooni kultuurist, meeskonnatööst ja selle vajalikkusest, olukordade lahendamisest ning loomulikult sellest, mida saab üks tegus õpilasesindus koolielus ära teha. Seda kõike erinevate näidete põhjal.


HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik

null

Ettevõtlus - edu ja põrumine

KIRJELDUS: Noor ettevõtja tundub tänapäeval aina sagedamini esinev sõnapaar. Koolituse käigus räägime erinevatest võimalustest noore jaoks ettevõtjaks hakkamisel. Mis on ettevõtlik hoiak ja kuidas seda kujundada ning kuidas tulla toime põrumisega ja sellest ennast mitte heidutada lasta. Vastavalt tellija soovile võib selle koolituse juures olla ka reaalne ideede genereerimine ja analüüs.

HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik

null

Meeskond, selle koostöö ja juhtimine

KIRJELDUS: Ühe tubli ja eduka meeskonna kaks olulist alustala on kohe kindlasti koostöö ja juhtimine. Räägime erinevate näidete põhjal juhtimis- ja motiveerimisstrateegiatest ja sellest, kuidas üks meeskond hästi tööle saada. Kas juhid tiimi, mille töö võiks paremini sujuda? Soovid oma abilistele väikest turgutust, et panna neid veel tõhusamalt ja rõõmsamalt tööle? Tahaksid arendada koostööd ja jõuda üheskoos tippu? Pakume koolitust, mille tulemusena jõuad paar sammu sellele lähemale!

HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik

null

Mina + unistuste kool = parimad partnerid?

KIRJELDUS: Koolituse käigus selgitame, kui palju saab noor ise ennast ümbritsevat koolikeskkonda muuta, et tal oleks põnev. Arutame muutunud õpikäsitlust ja koolielu rolli noore minaisiksuse kujunemisel. Tutvume organisatsioonide ja huviringide tähtsusega koolielus ning arutame, kuidas huvitegevus ja kooliväline tegevus võivad olla kasuks ka tundides toimuva õppeprotsessi huvitavamaks muutmisel. Koolituse lõpuks on igal õpilasel reaalne visioon, mida tema isiklikult saab koolielu arenguks ära teha. See võib olla mõni üritus, mõne klassiruumi remont või hoopiski midagi muud uut ja põnevat.

HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik

null

Nüüdisaegne elu ja noorte osalus selles

KIRJELDUS: Koolitus, kus räägime ühe kohaliku omavalituse toimimisest, erinevatest oma hääle kuuldavaks tegemise võimalustest, noorte võimalustest otsustusprotsessides osalemiseks või osalusmotivatsiooni arendamiseks. Arutame üheskoos näiteks noortekogu, noortevolikogu, huviringi või sporditrenni näitel julgusest midagi ette võtta ning korda saata midagi suurt ja huvitavat. Koolitus koosneb nii teooriast kui praktikast. Arutame, milline on praegusaegne elu ja noorte huve ning vajadusi arvestav arengukeskkond.

HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik

null

Koostöö - toetused ja partnerlus

KIRJELDUS: Koolituse eesmärgiks on rääkida koostööst ja kõigest, mis selle juurde kuulub. Kuidas saavutada eesmärk mõlema osapoole huve arvestades? Käsitleme seda, mismoodi leida erinevate ürituste ning ettevõtmiste tarbeks toetajaid ja partnereid. Räägime koostöö olulisusest ja sellest, kui vajalik on ühe eduka ettevõtmise algatamiseks ning elluviimiseks vajaminevate kontaktide ja teadmiste olemasolu.
Räägime koostööst erinevatel tasemetel – kohaliku omavalitsuse, maakondlikul ning ka riiklikul. Toome näiteid igapäevaelust.

HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik

null

Motivatsioon - miks ja kuidas?

KIRJELDUS: Koolituse eesmärgiks on motivatsiooni tõstmine ja teoreetiliste teadmiste jagamine sellest, kuidas suurendada ja parandada innustatust. Mis on need asjad, mis viivad motivatsiooni ära ja kes/mis ning kuidas suudab selle taastada? Teeme erinevaid tegevusi ja mängime läbi erinevaid situatsioone, et teada ja aru saada, kuidas erinevates olukordades paremini hakkama saada. Räägime asjaoludest, mis motivatsiooni mõjutavad, nagu näiteks bioloogilised, psühholoogilised, sotsiaalsed jne. Otsime parima lahenduse motivatsiooni tõstmiseks ja räägime sellest, kuidas meeskonna, õppimise, töötamise ja palju muu juures üheks olulisemaks võtmeküsimuseks ongi just motivatsioon, oskus armastada ja teha asja kirega.

HIND: Olenevalt Sinu soovidest saame koostada just Sinule sobiva hinnapakkumise!

 • TEENUSE PAKKUJA

 • Hannes Linno

 • Laura Lepik